Welcome to our School Website

Message from the Head of School

Xgħajra Primary school  was inaugurated in September 1989 and it forms part of St Margaret College. It caters for a population of about 150 children annually from Kinder 1 to Year 6.

Our school motto is “Dream big, Work hard, Make it happen”. To accomplish this the school places learners at the centre of its actions and continuously endeavours to bring about improvement in the quality of provision to ensure that each child’s entitlement is secured and the education provided meets the interests and needs of all the children entrusted in the care of its professional and support staff. A collaborative culture is fostered within the school’s learning community by enhancing effective teamwork and distributed leadership.

Our aim is to give every child all the opportunities to learn to succeed, to develop skills and attitudes and to participate actively in an educational, social and cultural environment that will help all children grow in a healthy, caring and happy community that provides the best possible preparation for life.

Mr Alfred Debattista
Head of School

Posted in School | Comments Off on Welcome to our School Website

WELCOME BACK 2023/24

welcome  Merħba għal sena ġdida flimkien

Posted in School | Comments Off on WELCOME BACK 2023/24

Nota rigward ċertifikati

14 ta’ Marzu 2023

Għeżież ġenituri/kuraturi,

Nerġa’ nfakkarkom li hemm bżonn ta’ ċertifikat mediku jekk it-tfal ikunu morda għal aktar minn jumejn. Dan iċ-ċertifkat għandu jkollu d-data ta’ meta huma tajba biex jirritornaw l-iskola – Fit for School. Dan iċ-ċertifikat għandu jkun ippreżentat lill-iskola sa mhux aktar tard minn tlett ijiem wara li t-tfal ikunu rritornaw l-iskola. Il-Medical Record Card għandha tkun ippreżentata maċ-ċertifikat mediku. Ma jiġux aċċettati ċertifikati tard.

Tfal li ma jattendux l-iskola jkunu mmarkati assenti sakemm ma tingħatax ġustifikazzjoni bil-miktub lill-iskola. Din tista’ tkun email jew nota bil-miktub iffirmata minnkom.

Tfal li jsiefru waqt il-jiem tal-iskola jkunu mmarkata assenti ħlief jekk is-safar isir minħabba raġunijiet mediċi, żwieġ, funerali, tiġdid ta’ visas jew żjarat kulturali. F’dawn il-każijiet l-iskola għandha tkun ipprovduta bid-dokumenti bħala evidenza.

Jekk ikollkom diffikultà jew ikollkom bżonn tiċċaraw xi ħaġa ikkuntatjaw l-iskola.

Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom.

A. Debattista

Kap tal-Iskola

—————————————————————————————————————

14th March 2023

Dear parents/carers,

Kindly note that a Fit for School medical certificate is required if the child is sick for more than two days. It is important that the medical certificate is presented to the school by not later than the third day following the child’s return to school. The Medical Record Card needs to be presented with the medical certificate. Late certificates will not be accepted. 

Children who do not attend school will be marked absent unless a valid written justification for their absence is given to the school. This can either be an email or a signed written note.

Children who travel abroad during school days will be marked absent except in case of medical reasons, weddings, funerals, renewal of visas and cultural visits. In such cases the school needs to be provided with documentary evidence.

In case of difficulties or need of any clarifications do not hesitate to contact the school.

Thank you for your cooperation.

A. Debattista

Head of School

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jum iċ-Ċelebrazzjoni

Għeżież ġenituri/kustodji,

Din is-sena l-attivitajiet taċ-Ċelebrazzjoni se jkunu maqsumin fuq tlett ijiem:

16 ta’ Diċembru fl-10.30 – Kinder 1 u Kinder 2

19 ta’ Diċembru fl-10.30 – Year 1, Year 2 u Year 3

20 ta’ Diċembru fl-10.30 – Year 4, Year 5 u Year 6

L-iskola ħasbet biex ittella’ spettaklu wieħed li jgħaqqad lit-tfal tas-snin kollha flimkien. Għalhekk it-tfal se jkunu qed jieħdu sehem tliet darbiet. It-tfal kollha se jingħataw ċertifikat ta’ mertu skont id-dati imsemmija hawn fuq. Intom mistiedna li tattendu għaċ-Ċelebrazzjoni skont f’liema sena jattendu t-tfal. Żewġ membri tal-familja biss jistgħu jattendu l-iskola dakinhar taċ-Ċelebrazzjoni minħabba n-nuqqas ta’ spazju fis-sala tal-iskola. Ħadd ma jitħalla jidħol mingħajr biljett. Huwa importanti li tieħdu ħsieb il-biljetti għax ma tingħatawx oħrajn.

It-tfal għandhom jilbsu l-kostum minflok l-uniformi f’dawn il-ġranet:

14, 16, 19 u 20 ta’ Diċembru

Se jkun hemm fotografu biex jieħu r-ritratti.

Importanti li biex inżommu l-ordni u nuru rispett lejn it-tfal, kulħadd għandu jiġi fil-ħin u ħadd ma jitlaq qabel ma jispiċċa l-programm kollu.

 

Posted in Events | Comments Off on Jum iċ-Ċelebrazzjoni

Donazzjoni ta’ Uniformijiet

Inħeġġu lil kull min għandu xi uniformi f’kundizzjoni tajba  li m’għadux jużaha biex jagħtiha bħala donazzjoni lill-iskola.

Dawn ikunu jistgħu jintużaw minn studenti oħra.

Grazzi

 

 

Posted in School | Comments Off on Donazzjoni ta’ Uniformijiet

Ikel Tajjeb Għall-Iskola

healthy-plate

Posted in School | Comments Off on Ikel Tajjeb Għall-Iskola

Meta għandna nżommu t-tfal id-dar

Issa li se tibda l-iskola ħafna ġenituri jibdew jikkonfondu għandhomx jibagħtu l-uliedhom l-iskola meta jaħsbu li jistgħu jkunu ma jifilħux.  Din it-tabella tgħinkom biex tagħmlu deċiżjoni:

 

Posted in School | Comments Off on Meta għandna nżommu t-tfal id-dar